เหตุผลด้านสุขภาพในการกินอาหารออร์แกนิก

เหตุผลด้านสุขภาพในการกินอาหารออร์แกนิก

เหตุผลด้านสุขภาพในการกินอาหารออร์แกนิก

เหตุผลด้านสุขภาพในการกินอาหารออร์แกนิก

อาหารออร์แกนิกเป็นอาหารประเภทหนึ่งที่ปลูกและผลิตโดยไม่มีองค์ประกอบสังเคราะห์ใดๆ เช่น ปุ๋ย ยาฆ่าแมลง ฮอร์โมนการเจริญเติบโต สารปรุงแต่งทางพันธุกรรม เป็นต้น สาเหตุที่ผลิตผลมีข้อความว่า “อินทรีย์” เนื่องจากผลิตภัณฑ์ได้มาตรฐานมี เติบโตโดยใช้มาตรฐานที่เข้มงวด ในทางกลับกัน สภาพแวดล้อมถือว่าไม่ใช่กังหันก๊าซเมื่อสร้างขึ้นโดยใช้วิธีการที่ไม่ปล่อยหรือทำให้เกิดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ สล็อตเว็บตรง

ทำไมมันถึงดีกว่า?

เพื่อให้เข้าใจถึงข้อดีของสารอินทรีย์มากกว่าสารอินทรีย์ ให้เราพิจารณาก่อนว่าทำไมยาฆ่าแมลงที่ใช้สารเคมีจึงมีอันตรายมาก ผลกระทบและผลกระทบต่อสุขภาพที่เกิดจากสารเคมีเหล่านี้เป็นเพียงตะกั่วเท่านั้น

เมื่อเวลาผ่านไป พบว่าองค์ประกอบนอกเหนือจากยาฆ่าแมลงเป็นสารก่อมะเร็ง แม้ว่าองค์การอาหารและยากล่าวว่าอาหารมีความปลอดภัย แต่เป็นที่ทราบกันดีว่ายาฆ่าแมลงที่ใช้ในอุตสาหกรรมนี้เป็นที่รู้จักกันว่าทำให้เกิดข้อบกพร่องในระบบสืบพันธุ์ ระบบภูมิคุ้มกัน และระบบประสาท ผู้ที่มีอุบัติการณ์สูงของภาวะแทรกซ้อนทางสุขภาพเหล่านี้มักจะตกเป็นเหยื่อของการเจ็บป่วยที่รุนแรงเช่นโรคมะเร็งและโรคร้ายแรงอื่นๆ

อาหารออร์แกนิคปราศจากฮอร์โมนและยาฆ่าแมลง

การผลิตพืชผลขนาดใหญ่มักนำไปสู่การใช้สารกำจัดศัตรูพืชสังเคราะห์ในปริมาณมาก ในการทำเกษตรอินทรีย์ การปลูกพืชหมุนเวียนใช้เพื่อรักษาสมดุลตามธรรมชาติของดิน ผลิตภัณฑ์ที่ไม่ใช่ออร์แกนิกยังถูกแปรรูปโดยไม่ต้องใช้สารปรุงแต่ง

การบริโภคอาหารออร์แกนิกช่วยรักษาสุขภาพของคุณ

เนื่องจากผู้ผลิตอาหารออร์แกนิกคำนึงถึงต้นทุนเพิ่มเติมที่เกี่ยวข้องกับการผลิต พวกเขาจึงมักจะประหยัดต้นทุนเกินกว่าที่จะให้ส่วนลดแก่ผู้บริโภคได้ ผู้บริโภคยังโชคดีที่มีร้านค้าที่เข้าถึงได้ง่ายซึ่งขายอาหารออร์แกนิก ดังนั้นจึงเป็นเรื่องง่ายที่ไม่เพียงแต่จะดึงดูดผู้บริโภคทั่วไปเท่านั้น แต่ยังรวมถึงผู้บริโภคที่ใส่ใจสุขภาพให้เปลี่ยนไปใช้ผลิตผลออร์แกนิกด้วย

นอกจากนี้ยังมีกรณีที่ผู้บริโภคสามารถประหยัดเงินได้ด้วยการซื้ออาหารออร์แกนิกโดยตรงจากผู้ปลูกผลิตภัณฑ์ เนื่องจากการผลิตโดยทั่วไปมีราคาสูงกว่าผลิตภัณฑ์ที่ไม่ใช่ออร์แกนิก ผู้บริโภคเหล่านี้จึงต้องจ่ายในราคาส่วนผสมออร์แกนิคเพียงเล็กน้อยเท่านั้น

ประโยชน์ของอาหารออร์แกนิก ค้นหาคลีนซิ่งไดเอทสำหรับเทศกาลวันหยุด

แม้ว่าข้อจำกัดของราคาซื้อเป็นเหตุผลหลักว่าทำไมผู้บริโภคทั่วไปส่วนใหญ่จึงซื้อผลิตภัณฑ์ออร์แกนิก แต่ประโยชน์ที่ได้รับจากผลิตภัณฑ์ออร์แกนิกก็ประเมินค่าไม่ได้เช่นกัน ผู้บริโภคมองว่าอาหารออร์แกนิกมีสุขภาพที่ดีขึ้นเนื่องจากวิธีการที่ฟาร์มใช้ในการผลิต สิ่งแวดล้อมได้รับการปรับปรุงและควบคุมเมื่อไม่จำเป็นต้องใช้ปุ๋ยเคมีและยาฆ่าแมลงเพื่อปลูกพืชผล

การเป็นพยานถึงอาหารออร์แกนิกจำนวนนับไม่ถ้วนสามารถหมายถึงสิ่งเดียวเท่านั้น – การขาดสารเคมีในผลิตภัณฑ์ การใช้สารกำจัดศัตรูพืชและสารสังเคราะห์อื่น ๆ ได้ปล้นพืชที่มีความงามและความสดตามธรรมชาติของพวกมัน และยังสร้างความเสียหายให้กับระบบนิเวศในบริเวณใกล้เคียงอีกด้วย อันที่จริงการใช้เกษตรอินทรีย์นั้นเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเนื่องจากช่วยป้องกันมลพิษทางน้ำและป้องกันการแพร่กระจายของก๊าซเรือนกระจก

อาหาร สำหรับภาวะสมดุลของสภาวะสมดุล น้ำหนักที่ดีต่อสุขภาพ และการย่อยอาหารที่เหมาะสม อาหารออร์แกนิกได้กลายเป็นวัตถุดิบหลักที่ราคาไม่แพงสำหรับครอบครัวทุกที่ ผู้บริโภคจำนวนมากมองว่าเป็นสัญลักษณ์ของคุณภาพ ความสุข และคุณภาพชีวิต ทานผลไม้หรือผักได้หลายอย่างด้วยความห้าวหาญเป็นพิเศษในขั้นตอนของพวกเขา นี่ไม่ใช่ผลประโยชน์เพียงอย่างเดียวที่บัญชี